Ons visie is dat elke mens Jesus sal beleef


want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.
- 1 Kor. 2:2

Volg ons gerus op sosiale media.

Facebook YouTube Whatsapp

Dit gaan oor Jesus

By Taberna Dei is ons fokus JESUS. Hy is die Hoof van Sy kerk, Hy is die opgestane Seun van God – die Een wat was, wat is en wat weer sal kom. Soos die apostel Paulus in 1 Korintiërs 2:2 wil ons niks anders ken onder mense as “Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.” Daarom sal jy vind dat ons prediking en bediening Christosentries is (d.w.s. op Jesus en wat Hy vir ons gedoen het aan die kruis).

Ons skaam ons dus ook nie vir die Goeie Nuus van Jesus Christus nie (Rom. 1:16), maar ons moedig mense aan om in ‘n persoonlike verhouding met Jesus te leef. Hierdie verhouding begin by wedergeboorte (Joh. 3:3) en groei deur ‘n lewenslange verbintenis tot dissipelskap as volgeling van Jesus.


Verder moedig ons mense aan om hul Christenskap prakties uit te leef na die mense rondom hulle – hetsy by die werk, skool of sosiale sfere – deur mense te dien en so hul lig te skyn sodat God die Vader daardeur verheerlik word (Matt. 5:16).


Finansiële Bydraes

Finansiële bydraes kan op verskeie maniere gemaak word. Mag God jou getrouheid en vrygewigheid seën.

EFT Image
EFT

Bankbesonderhede:
ABSA Bank
Tjekrekening
Tak: 334 248
Rek: 1044 720 104

EFT Image
SNAPSCAN

'Scan' die QR-kode met jou Snapscan APP/TOEP om 'n oorbetaling te maak.
Snapscan is beskikbaar vir Android en iOS.

EFT Image
ZAPPER

'Scan' die QR-kode met jou Zapper APP/TOEP om 'n oorbetaling te maak.
Zapper is beskikbaar vir Android en iOS.


Meer oor TABERNA DEI

5 Kampusse

Ons het 5 kampusse oor 2 geboue: By ons Bekker straat Ouditorium is Ooskampus, NOVA en die City Campus geleë. By ons Jorissen straat Ouditorium sal jy Moederkampus en ons English Campus vind.

Die Woord is die Waarheid

Ons glo dat die Bybel deur God geïnspireer is en dat ons help om te weet Wie God is en wat God se wil is. Daarom sal jy vind dat ons prediking altyd fokus op die Skrif.

Geesgevulde Aanbidding

Ons is passievol lief vir die Here en ons eredienste word gekenmerk deur 'n sterk geestelike aanbiddingsbelewenis. Ons glo dat God Gees is en die wie Hom aanbid moet Hom in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24).


Responsive image

Ons Passies

Passie vir God

Die hoogste roeping vir elke mens is om God met oorgawe te dien en vir hom te leef.

Passie vir integriteit

Ons glo dat elke mens se ja, ja moet wees en nee, nee.

Passie vir ons stad

Ons het 'n passie vir ons stad en bid, droom en werk saam om te sien dat dit goed sal gaan met almal wat hier woon.

Taberna Dei Logo
Passie vir mense

Ons leef lewens gevul met liefde vir elkeen om ons.

Passie vir dienswerk

Elke gelowige word geroep tot 'n lewe waarmee ons andere dien.

Passie vir ons provinsie

Ons neem hande ander bedieninge en gemeentes om te sien hoe God se koninkryk kom in die provinsie waar ons woon.


Waaroor gaan kerk?

Aanbidding

Die eerste doel van die kerk is om God te aanbid. Alles gaan eerstens oor Hom.

Gemeenskap

Die tweede doel van die kerk is om jou naaste lief te hê soos jouself – om in “fellowship” met mekaar te leef.

Dissipelskap

Die derde doel van die kerk is om op te groei tot geestelike volwassenheid deur die lewenslange proses van dissipelskap.

Bediening

Die vierde doel van die kerk is om ander te dien deur hul behoeftes op geestelike, emosionele en fisiese vlakke aan te spreek.

Evangelisasie

Die vyfde doel van die kerk is om die Goeie Nuus van Jesus met ander te deel.