Taberna Dei is ‘n multi-kampus gemeente in Polokwane. Ons visie is dat elke mens in ons stad en provinsie Jesus sal beleef. Ons bereik hierdie visie deur ons vennote (lidmate) toe te rus om met verskeie passies te leef.

Eerstens wil ons by ons vennote ‘n passie vir God vestig. Die begin en einde van elke mens se lewe is opgesluit in sy/haar verhouding met Jesus Christus en daarom is hierdie passie vir ons van onskatbare waarde.

Tweedens glo ons dat elke Christen behoort te leef met ‘n passie vir integriteit. Wanneer mense na ons lewens kyk moet hul sien dat ons “ja” “ja” is en ons “nee” “nee”. Ons behoort ons getuienis uit te leef en presies dieselfde op te tree in elke area van ons lewens.

Derdens glo ons ‘n passie vir mense by ons vennote is onontbeerlik vir elke gelowige se lewe. Hierdie liefde vir ons medemens behoort alle ras- en klasgrense te oorskry soos wat ons na ander uitreik om vir hulle Jesus te wys.

Vierdens glo ons baie sterk in ‘n passie vir dienswerk. Ons ontdek ons roeping soos wat ons ander mense op ‘n verskeidenheid maniere dien. Daarom ook skep ons ook vir ons vennote verskeie geleenthede om te dien en motiveer ons elke vennoot om betrokke te wees in bediening binne sowel as buite die gemeente.

Laastens wil ons hĂȘ dat elke vennoot sal leef met ‘n passie vir ons stad en ‘n passie vir ons provinsie.

Gesels met ons

Ons wil graag van jou hoor.

Besoek gerus een van ons kampusse

Ooskampus: 108 Bekker Straat, Fauna Park, Polokwane, 0699

Moederkampus: 76 Jorissen Straat, Moregloed, Polokwane, 0699

Gee ons 'n lui

Kantoor Nommer:
015 296 0080

Kantoor Ure:
Maandae-Donderdae 8:00-15:00
Vrydae, 8:00-13:00

Kontak Ons